سخنران:سردارابراهیم پور

دریافت حجم: 2.58 مگابایت پخش درسایت

روضه :سردارابراهیم پور

دریافت حجم: 665 کیلوبایت پخش درسایت

روضه : حاج شبیری زنجانی

دریافت حجم: 1.17 مگابایت پخش درسایت

دریافت حجم: 335 کیلوبایت پخش درسایت

شور: حاج شبیری زنجانی

دریافت حجم: 411 کیلوبایت پخش درسایت

کل مراسم

دریافت حجم: 5.4 مگابایت پخش درسایت