حسین شناسی 3

بسم الله ارحمن الرحیم 

باسلام خدمت خوانندگان گرامی امیدوارم از مطالب قبلی ما استفاده کافی رابرده باشید.همانطور که درحسین شناسی 2 وعده کرده بودیم در ادامه مطلب قبلی پیام های دیگر امام حسین(ع) را در قبله گاه عاشقان کربلا عرض میکنیم .

6) مساوات : 
مساوات یعنی برادری و برابری اسلامی کسی بر کسی ارجح نداشتن این صحنه هم واقعا ذیک صحنه مجسمی از اسلام است امام خود را به بالین عده ی معدودی رسانده است دونفر از انها که ظاهرا مسلم است که قبلا برده بوده اند یعنی برده ازاد شده بوده اند.اسم یکی از انها جون است که ازاد شده ابوذر غفاری بوده است .این شخص در خانه اباعبدالله بزرگ شده است وهمین به خدمت اباعبدالله میرسد و میگوید.اذن جنگ میخواهم حضرت میفرزمایند توالان وقتت است که بروی اینهمه خدمت به خانواده ما کرده ای ما از توراضی هستیم.بعد التماس میکند و به پای ابا عبدلالله میافتد ودر اخر میگوید برو میرود و شهید میشود واباعبدالله به بالین این مرد میرود ومیفرماید اورا با ابرار مهشور کن.وایه 18سوره سوره مطففین را میفرماید.   (کتاب الابرار لفی علیین)

7) فداکاری مادران :

3نفر با زن و بپه خدمت اباعبدالله رسیده اند

  • مسلم بن عوسجه

  • عبدالله عمیر کلبی

  • حرث بن جناده الانصاری

عبدالله عمیر رفت میدان ودر موضع اول پنجه دست عبدالله قطع شد وخدمت مادرش رسید وگفت خوب عمل کردم گفت نه تا توکشته نشوی از تو راضی نمیشوم.بعد که دوباره برگشت  میدان شهید شد و سراورا به طرف خیام حرم انداختند و بعد مادرش عکس العملی نشان میدهد که عرفا نمیتوانند این ها را تحلیل کنند و دچار حیرت میشوند که مادرش سرش را به طرف دشمن پرتاب میکند ومیگوید چیزی را که درراه خدا داده ایم پس نمیگیریم .عاشورا تجسم یک نمایش زنده است انهایی که میخواهند فیلم بسازند این ها را نمایش دهند.انهایی که روضه خوان هستند این تجسم های زنده را نشان دهند متاسفانه الان روضه خوان های ما میخواهن حسینی معرفی کنند که ذلیل بود و مرده است .در حالی که حسین یک جسم داشتند که درروز عاشورا شهید شدند ولی روح حقیقت حسین که زنده هستند وباید در زندگی ما جاری باشد انشاالله.

نتیجه گیری:

ما خواستیم در این مطالب یک امام حسین دیگری معرفی کنیم بر خلاف انچه در جامعه رواج دارد و هرچند تلاش اصلی را استاد عزیزمان شهید مطهری کسی که روح هاو فکر ها را به سرچشمه میرساند .کسی که امام عزیزمان فرمود مطهری پاره تن من بود .این مطالب از کتا تبلیغ استاد مطهری  از انتشارات بینش مطهر انتخاب شده بود و امیدوارم مورد قبولتان واقع شود و اگر انقاد و پیشنهادی دارید باجان و دل قبول میکنیم.  ولاحول ولاقوه الابالله العلی عظیم .