حسین شناسی 2

بسم الله ارحمن الرحیم 

باسلام خدمت خوانندگان گرامی امیدوارم از مطلب قبلی ما استفاده کافی رابرده باشید.همانطور که وعده کرده بودیم در ادامه مطلب قبلی پیام های دیگر امام حسین(ع) را در قبله گاه عاشقان کربلا عرض میکنیم .

2) برخاشگری وروح حماسه:

ما اگر از زاویه دیگر که نگاه کنیم به حماسه امام حسین (ع) از نظر و نگاه دعبل و کمیت اسدی مرد برخاشگری را میبینیم که در مقابل دستگاه جبار قیام کرده است وبه هیچ نحو نمیشود اورا تسلیم کرد .همواره دم ازعزت و شرافت وازادی میزند.لا والله لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل ولا افر فرارالعبید ببینید امام حسین (ع) با چه سخنان عالی میفرماید: من هرگز دست ذلت به شما نمیدهم ومانند بردگان فرار نمیکنم محال است .هیهات من الذله والموت اولی من رکوب العارآری الموت الاسعاده والحیاه مع الظالمین الا برما.

پس کربلا یک سره تجلی حماسه و برخاشگری و اعتراض وانتقاد میبینیم.ابن الحدید یک عالم سنی است می گوید حسین بن علی (ع) سید ابات است .سالار کسانی  هستند که زیر بار زور نرفتند.حالا ملتی را ببینید که شعارش و امامش این باشد ایا در مقابل امریکا و متحدانش زیر بار زور می رود اصلا نه.وبه فرموده امام عزیزمان امریکا شیطان بزرگ است وباید در مقابل شیطان ایستادگی کرد و تسلیم نشد.

3)وعظ و دلسوزی:

از دید دیگر و جهت دیگر نگاه کنیم امام حسین راه دشمنان را میخواهد منصرف کند وبه راه راست برگرداند.او حتی دشمن خود را هم دوست دارد و از بدبختی انها متاثر شود که یک خیر خواه وواعظ واندرزگو است.به فرموده قران در ایه 128 سوره توبه(لقد جائکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمومنین روف رحیم) منظور از عزیز علیه ما عنتم یعنی بدبختی وبیچارگی شما بر او منظور بیامبر گران است.این بدبختی ها بر اباعبدالله گران است لباس پیامبر را میبوشد ومیرود بسوی انها تا از راه شقاوت باز گردند.حسین(ع) یکبارچه محبت است که حتی دشمن خود را هم واقعا دوست دارد حالا بیایید رفتار ما را مقایسه کنید به عنوان کسی که داعیه دار سینه زن و بچه هیاتی هستیم. ایا چنین رفتاری ماهم به عنوان الگو از امام حسین اقتباس کرده ایم متاسفانه جوابی که اغلب میشه داد منفی است چون از مکائد نفس و شیطان این است که یک نفر مذهبی خود را بزرگ ببیندازدیگران وتوقع داشته باشد که دیگران همیشه او را تسبیح و تمجید کنند وکسی که میبیند ولو ظاهر خوبی ندارد زود انگ ضد خداو ضد دین بهش برچسب می زند وعوض اینکه هدفمان جذب باشد ان را ازدین وهیات دفع می کنیم . با عمل و رفتارمان آن کسی که ظاهر خوبی ندارد از دشمن امام حسین که بدتر نیست .از حر بدتر که نیست که اب برروی امام حسین و اهل بیتش بست ولی در اخر ببینید اربابمان چه رفتاری باهاش کرد باید الگو باشد و تجدید نظر شود در رفتارمان.

4) مروت:

می اییم سراغ انچه را که اخلاق اسلامی میگویند .اگر از این دید به حادثه کربلا بنگریم یک صحنه نمایش اخلاق اسلامی است .مروت معنایش مردانگی است ملای رومی در جریان عمربن عبدود وحضرت علی (ع) که بعد از انکه علی (ع) ایشان را به زمی میزنند عمر بن عبدود تف بر روی صورت علی (ع) می اندازند وبعد علی (ع) یک دور میزنند و سپس ایشان را میکشند .شعر این است

در شجاعت شیر ربانیستی                         درمروت خود که داند کیستی

درشجاعت تو شیر خدا هستی درمروت کسی نمیتواند تورا توصیف کند که چقدر جوانمرد و اقا هستی.مروت این است که انسان به دشمنان خودش هم محبت بورزد.فرمان اسلام این است که با دوستان مروت با دشمنان هم مروت و مردانگی .حالا صحنه ای از کربلا نقل کنم .در صبح عاشورا که شمربن ذی الجوشن وقتی دید میشود از پشت خیمه ها حمله کردچون امام در انجا موانع گذاشته بود شمر ناراحت شد وشروع کرد به فحاشی .یکی از اصحاب گفت اقا بزارید یک تیر اینجا حرامش کنم .امام فرمودند نه.میدانم او چقدر فاسق است ولی در اسلام ما هرگز شروع به جنگ نمیکنم ولو به نفع ما باشد .ائمه مااصلا برای بشریت امده بودند و اختصاص به قوم خواصی نیستند .به راستی اگر امام اجازه میدادند و شمر کشته میشد دیگر سپاه دشمن متفرق میشد ونتیجه ولو در ظاهر هم به نفع سپاه امام حسین (ع) تغییر میکرد ولی امام فرمود نه دلیل شم امده اند اینها اصول انسانیت رازنده کنند و گول زدن نباشد حالا شما بتوانی در این دنیای حساس به جهانیان بخصوص به کشورهای غربی که ادعای دموکراسی و حقوق بشر داری بشناسانی که تعریف شما از حقوقق بشر کجا و تعریف اسلام از حقوق بشر کجا که میگوین در غرب هدف وسیله را توجیح میکند یعنی از هروسیله برای رسیدن هدفت میتونی استفاده کنی که اگر هدف من پیروزی است و از وسیله نامشروع و حقه بازی میتوانم استفاده کنم که نمونه اش را امریکایی ها در قضیه بمباران اتمی ژاپن نام برد. به همین خاطر است هر روز میگویند کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا یعنی نبر حق و باطل هر روز تکرار میشود و این فضایل راروز به روز زنده نگهداشت وبه همین دلیل هر سال محرم تکرار میشود بعد از گذشت چند قرن پس باید امام حسین (ع) در کل زندگی ما جریان پیداکند که شود جامعه حسینی.

5)  ایثار ووفا

یکی دیگر از عناصر اخلاقی موجود در این حادثه ایثار ووفاست که نقش ان را بخصوص حضرت ابوالفضل (ع) انجام داده است . بعد از انکه به شریعه فرات رسید حضرت عباس (ع) واب رادید وخواست اب رابنوشد .تاریخ می گوید فذکر عطش الحسین (ع) یادش افتاد که برادرش تشنه است .گفت شایسته نیست امامم در خیمه تشنه باشد ومن اب بنوشم . رسم وفاداری وبرادری این بود که اب راننوشد .میرویم صحنه دیگرابا عبد الله خواست نماز بخواند که یکی از اولاد انصار مدینه بودبنام عمروبن قرطه بن کعب خود را سپر امام قرار داد.امکان دارد در گفتن ونوشتن اسان باشد به حد اعلایس کلمه ایثار می خواهد در اخر فرمود اوفیت یا اباعبدالله .چون هنوز مطمئن نیست پرسید ایا توانستن وفا کنم یانه.


ادامه این مطلب ان شالله درروزهای آیند برروی وب قرارداده خواهد شد.