روضه از کربلا
دریافت حجم: 1.7 مگابایت پخش مراسم
زمینه - تک - شور ( حسین یرلر آغلادی)
دریافت حجم: 1.2 مگابایت پخش مراسم
شور ( دیوانه منم من)
دریافت حجم: 359 کیلوبایت پخش مراسم
سنگین ( یااباصالح)
دریافت حجم: 889 کیلوبایت پخش مراسم
واحد ( انا مجنون حسین )
دریافت حجم: 1.05 مگابایت پخش مراسم
هروله (دیدم حسینو)
دریافت حجم: 286 کیلوبایت پخش مراسم
شور (حیدری ام حیدری ام)
دریافت حجم: 552 کیلوبایت پخش مراسم
شور ( یازینب مدد )
دریافت حجم: 289 کیلوبایت پخش مراسم
شور- روضه
دریافت حجم: 822 کیلوبایت پخش مراسم