مداح کربلایی حامد باقری
زمینه،تک : ازحضرت عباس (ع)         دریافت   حجم: 7.15 مگابایت       پخش مراسم 
شور: حسین چی ام عزالی یام              دریافت   حجم: 2.87 مگابایت       پخش مراسم
سنگین: گلمیشم عباس (ع) دیم            دریافت   حجم: 5 مگابایت            پخش مراسم
هروله: بی توبی زندگی زاره               دریافت   حجم: 5.37 مگابایت       پخش مراسم
هروله : من ودل کندن حیدر                دریافت   حجم: 4.59 مگابایت       پخش مراسم
شور: تاکه از عشق حسین نغمه ی       دریافت  حجم: 3.68 مگابایت        پخش مراسم
شور روضه: دوشیب گولون              دریافت  حجم: 6.57 مگابایت         پخش مراسم