خدا کند که جوانان زحقّ جدا نشوند
به صحبت بد و بدخواه مبتلا نشوند
سر عقیده خود پاى فشارند چو کوه
بسان کاه زهر باد جابجا نشوند
روز جوان مبارک
دانلود ملودی ولادت حضرت علی اکبر(ع) از حاج محمود کریمی
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود
دانلود