شهادت امام هادی (ع) را به تمام شیعیان ومحبّان
آن حضرت تسلیت عرض می نماییم
دانلود
دانلود