بعضی آدم ها باصفاهستند که حتی شنیدن خاطراتشون روح آدم روتازه میکنه
یه کلیپ شنیدنی حتما نگاه کنید
دانلود